خانه درباره ما ارتباط با ما اخبار گالری ورود

انتشار کتاب خداحافظ دیابت


کتاب فوق به زبان ساده کنترل ودرمان دیابت رابه روش عملی برای فرد دیابتی وپیشگیری از دیابت درجامعه را توضیع می دهد وبه عنوان مرجع اموزشی دیابت وسبک زندگی سالم مورد تصویب قرار گرفته است حدود چهارصد صفحه می باشد وبه شکل رمان  توسط انجمن دیابت کشور ترجمه شده است قیمت هر جلد ۳۰ هزار تومان می باشد که صرف هزینه بیماران دیابتی کشور می شود.